Nodes Estratègia d'Innovació en FP i EP de la CV


Hi ha 3 preguntes en aquesta enquesta.

Nota de privadesa
Aquesta enquesta és anònima.
El registre de les vostres respostes a l'enquesta no conté cap identificació vostra, sinó és que una pregunta específica de l'enquesta ho demane explícitament. Si feu servir un token d'identificació per a accedir a aquesta enquesta, assegureu-vos que aquest token no es guarda amb les vostres respostes. El token està gestionat en una base de dades separada i només s'actualitzarà per a indicar que heu fet (o no heu fet) l'enquesta. No hi ha cap manera d'identificar les vostres respostes a partir del token.

Dades del centre i elecció de node

Nom del centre educatiu
Seleccion el node de la seua preferència en primera opció:
Node innovació
Node emprenedoria
Node qualitat
Node espais de formació
Node metodologies actives
Seleccione un altre node per si de cas el seleccionat en primera opció no fos possible:
Node innovació
Node emprenedoria
Node qualitat
Node espais de formació
Node metodologies actives